Säljakt i Sankt Anna skärgård med en av de sista stora säljägarna Sven Nilsson Kallsö

X