Under andra världskriget var allt manfolk inom lantbruket inkallade till krigstjänst och kvinnorna skötte de praktiska sysslorna på gårdarna.

 

X